OGRÓD ŻWIROWY

Kompozycja ogrodu ma charakter falisty i ma na celu złamanie prostych linii, które stanowią granice działki. W narożniku ogrodu zlokalizowano żwirowy plac otoczony bujną roślinnością. Jest on wykorzystywany jako taras wypoczynkowy. W bliskim sąsiedztwie placu ulokowano grupy krzewów i drzew wprowadzające intymność. Niski murek oporowy występujący po przeciwnej stronie placu służy dodatkowemu eksponowaniu zieleni.