REALIZACJA OGRODÓW RZESZÓW

....................

ETAPY ZAKŁADANIA OGRODU

 • Oczyszczenie terenu z resztek materiałów budowlanych
 • Usunięcie chwastów poprzez oprysk lub ręczne
 • Niwelacja i kształtowanie terenu ( z pomocą koparko-ładowarki w większych ogrodach lub ręcznie w przypadku mniejszych obszarów)
 • Formowanie skarp i budowa murów oporowych lub wolnostojących, urozmaicających przestrzeń
 • Wykonanie nawierzchni (ścieżki i place)
 • Układanie obrzeży, oddzielających rabaty roślinne od trawnika
 • Ułożenie instalacji podziemnych: kabli do oświetlenia ogrodu i rur do systemu nawadniania
 • Wykonanie systemu automatycznego nawodnienia ogrodu
 • Poprawa struktury gleby i przygotowanie rabat do nasadzeń ( prace glebogryzarką)
 • Sadzenie roślin
 • Ściółkowanie rabat żwirem lub korą. Utrudni to wzrost chwastów i ograniczy straty wody
 • Zakładanie trawnika projekt ogrodu Rzeszów,,projekt ogrodu Przemyśl, projekt ogrodu  Przeworsk, projekt ogrodu  Radymno, projekt ogrodu Łańcut, projekt ogrodu Lubaczów