OGRÓD PRZY FIRMIE

………………..

Projekt ogrodu oparto na miękkich liniach, które nawiązują do kształtu podjazdu. Obszar ogrodu podzielono na trzy strefy. Pierwszą strefę o funkcji reprezentacyjnej zlokalizowano przed frontem budynku. W zachodniej części ogrodu znajduje się strefa rekreacyjna otoczona stawem. Pozostała część ogrodu to obszar gospodarczy osłonięty nasadzeniami roślinnymi. Kolorystyka ogrodu została ograniczona do wielu odcieni zieleni.